KHẨN CẤP!!!Mọi người cho em xin mẫu hủy tờ khai GTGT với ạ. Công ty em đã kê kha…

KHẨN CẤP!!!Mọi người cho em xin mẫu hủy tờ khai GTGT với ạ. Công ty em đã kê khai mẫu 04 cho quý 1 em muốn hủy để chuyển thành 03.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

One thought on “KHẨN CẤP!!!Mọi người cho em xin mẫu hủy tờ khai GTGT với ạ. Công ty em đã kê kha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *