Hôm nay em mới để ý, Địa chỉ Công ty em trên giấy phép kinh doanh là: Thôn…(Tạ…

Hôm nay em mới để ý, Địa chỉ Công ty em trên giấy phép kinh doanh là: Thôn…(Tại nhà Ông…), Xã ….Nhưng hôm nay để ý toàn bộ Hóa đơn đầu vào bên em đều không có cụm ” Tại nhà Ông….” chỉ có Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh luôn, liệu những HĐ có được chấp nhận không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Hôm nay em mới để ý, Địa chỉ Công ty em trên giấy phép kinh doanh là: Thôn…(Tạ…”

  • Trường hợp mã số thuế của đơn vị em trên hóa đơn đầu vào được ghi đúng thì hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà không phải lập hóa đơn điều chỉnh nữa nhé (Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015). Không bị xử phạt gì cả.

  • Anh thấy rất nhiều đơn vị (trong đó có công ty anh làm trước đây) trong tình trạng như bên em nhưng thuế cũng chỉ hỏi rồi bỏ qua. Anh giải thích do địa chỉ quá dài nên thường bỏ đi, họ cũng chỉ dặn sau phải viết đầy đủ.
    Còn không biết thuế bên em có chặt không.

  • Theo luật định là k chuẩn rồi đấy, tuy nhiên vấn đề này k gây thiệt hại gì nên thuế có thể sẽ gây khó hay dễ thông cam bỏ qua “TÙY THUỘC VÀO XẾP EM” ??

  • Muốn làm đúng luật thì có 2 cách: Cách đơn giản thủ tục nhưng tốn công chút thì làm biên bản điều chỉnh cho tất cả số lượng hóa đơn đã xuất. Còn trường hợp khó (hoặc không thể) làm biên bản điều chỉnh được thì soạn cái CV gửi lên thuế xin được công nhận toàn bộ số hóa đơn đã xuất từ số … , ngày … đến số …, ngày … được chấp nhận là hóa đơn hợp lệ.

    Còn không thì để đại cũng có thể không sao, vì lỗi sai không đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *