Chào cả nhà. Cho e hỏi 1 chút ak. Em làm bảo hiểm lần đầu cho nhân viên (công ty…

Chào cả nhà. Cho e hỏi 1 chút ak. Em làm bảo hiểm lần đầu cho nhân viên (công ty thành lập năm 2015 nhưng bây giờ mới có điều kiện đóng bảo hiểm cho nhân viên). Bên phòng lao động thương binh và xã hội yêu cầu bắt buộc đóng kinh phí công đoàn truy thu từ lúc thành lập công ty cho số lao động hiện đang làm việc. Nhân viên kí hợp đồng lao động năm 2017. Cho e hỏi có mình nên thành lập công đoàn tại công ty hay đóng kinh phí công đoàn cho liên đoàn ak.
Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà. Cho e hỏi 1 chút ak. Em làm bảo hiểm lần đầu cho nhân viên (công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *