Các anh/ chị cho em hỏi chút ạ: Công ty em đang làm thủ tục chuyển thuế quận từ …

Các anh/ chị cho em hỏi chút ạ:
Công ty em đang làm thủ tục chuyển thuế quận từ Cầu gIấy sang ĐÔng Anh. Hiện tại, công ty em đã có đang ký kinh doanh mới. Bây giờ, công ty em phải làm thủ tục gì với cq thuế và muốn đặt in hóa đơn mới thì phải làm gì ạ.
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh/ chị cho em hỏi chút ạ: Công ty em đang làm thủ tục chuyển thuế quận từ …”

  • Bạn đang áp dụng thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ chưa? Nếu rồi thì nộp mẫu 3.14 thông báo đặt in hóa đơn. Liên hệ với cán bộ xem cần chuẩn bị hồ sơ gì khi xuống kiểm tra nhé. Nhớ treo biển cty đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *