Anh chị ơi cho em hỏi. Em viết hóa đơn sai 1 số ghạch như kia có sao k ạ…

Anh chị ơi cho em hỏi. Em viết hóa đơn sai 1 số ghạch như kia có sao k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi. Em viết hóa đơn sai 1 số ghạch như kia có sao k ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *