Mình gửi các bạn 140 câu hỏi về BHXH, các bạn tham khảo, nghiên cứu nhé xem có á…

Mình gửi các bạn 140 câu hỏi về BHXH, các bạn tham khảo, nghiên cứu nhé xem có áp dụng được cho doanh nghiệp mình không nhé. Tài liệu mình thu thập được trên internet, nên không nhớ rõ nguồn, bạn nào chủ sở hữu thông cảm giúp mình nhé. Bạn nào muốn thảo luận hoặc tư vấn free (dựa trên những kiến thức tôi biết) tôi sẽ chia sẻ nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *