Công ty mình nhỏ, trước dùng phần mềm Misa nhưng giờ giá cao quá, muốn chuyển đ…

Công ty mình nhỏ, trước dùng phần mềm Misa nhưng giờ giá cao quá, muốn chuyển đổi phần mềm, cả nhà tư vẫn cho mình nên dùng phần mềm nào rẻ, tiện lợi nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty mình nhỏ, trước dùng phần mềm Misa nhưng giờ giá cao quá, muốn chuyển đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *