Chủ đề tình huống trao đổi (Tiếp theo) — Công ty A đầu tư vào công ty TNHH B, …

Chủ đề tình huống trao đổi (Tiếp theo)

Công ty A đầu tư vào công ty TNHH B, với số tiền là 20 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 50%). Tại 31/12/2016 Công ty B lãi lũy kế 1 tỷ, Tuy nhiên vào ngày 15/01/2017 Công ty A bán toàn bộ phần vốn tại B cho công ty C với số tiền là 19 tỷ đồng
Vậy theo các bạn thì tại ngày 31/12/2016 Công ty A có phải trích lập dự phòng cho khoản vốn đầu tư vào công ty B hay không?
-Ad KV Đà Nẵng-

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chủ đề tình huống trao đổi (Tiếp theo) — Công ty A đầu tư vào công ty TNHH B, …”

  • Theo em là không vì điều kiện trích lập dự phòng là tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu (công ty A) cao hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu thực có của tổ chức kinh tế được đầu tư (công ty B) mà vốn của bên A là 20 tỷ còn công ty B tại thời điểm 31/12/2016 lãi 1 tỷ nên tổng vốn sở hữu là 41 tỷ => không phải trích lập. Em có hiểu sai chỗ nào, mong các anh chị chỉ bảo. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *