Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là …

Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là 13tỷ, giờ phát hiện 13 tỷ đó có 3ty nam 2016 và 10ty trong năm 2017, vì sai sót quá lớn nên mình làm lại Quyết toán thuế năm 2016 để đưa chi phí năm nào về lại năm đó. Vậy khi nộp lại mình chỉ nộp bảng nào và không nộp lại bảng nào? Mong các bạn hướng dẫn giúp mình!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là …”

  • không bạn ah, năm 2016 ngân hàng thu thêm 1 phần chi phí lãi vay, thay gì thu 3 tỷ, nó thu 13 tỷ (dĩ nhiên là sếp mình và sếp ngân hàng có đàm phán sẽ thu 13ty) vì cắt lãi trong năm 2016 nên mình làm quyết toán năm 2016 với chi phí lãi vay là 13ty, sau đó tháng 5/2017 có phụ lục là 13ty này thì chỉ 3 tỷ là chi phí lãi vay 2016, còn 10 tỷ là ngân hàng thu lãi trước hạn cho năm 2017. Giờ 13ty nay phải tách ra 3 ty nam 2016 và 10 ty 2017, giờ là làm lại quyết toán năm 2016 để bỏ chi phí 10ty của năm 2017 do thu lãi trước hạn đó bạn.

  • Điều chỉnh thì đơn giản thôi. Đưa 10 tỷ vào chi phí trả trước. Nhưng vấn đề là lòi ra 10 tỷ lợi nhuận. Lấy chi phí đâu ra khỏa lấp ? Hay chấp nhận nộp thêm 1 tỷ TNDN ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *