Cho e hỏi với ạ : Công ty mọi người đang làm việc ( hoặc biết ) hoạt động trên 5…

Cho e hỏi với ạ : Công ty mọi người đang làm việc ( hoặc biết ) hoạt động trên 5 năm đã làm đăng ký lại mẫu dấu theo quy định của bộ công an là 5 năm phải đăng ký lại một lần chưa ạ ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cho e hỏi với ạ : Công ty mọi người đang làm việc ( hoặc biết ) hoạt động trên 5…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *