Các a/c giúp e với ạ. công ty e có bạn mới vào làm. trước đây bạn ấy đã được mẹ …

Các a/c giúp e với ạ. công ty e có bạn mới vào làm. trước đây bạn ấy đã được mẹ đăng ký là người phụ thuộc và có mã số phụ thuộc. Giờ e k đăng ký được MST cho bạn ấy do lỗi báo trùng thông tin với giấy tờ tùy thân số abc ( abc là mã số phụ thuộc của bạn ấy). Nhưng tra trên hệ thống tncn.online thì mã số ấy không tồn tại trên hệ thống.E phải làm gì để chuyển MS phụ thuộc sang mST nộp thuế ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các a/c giúp e với ạ. công ty e có bạn mới vào làm. trước đây bạn ấy đã được mẹ …”

  • Theo mình nghĩ Cá nhân đó đã đc cấp mã số thuế khi là người phụ thuộc, giờ có thu nhập thì dùng chính mst đã đc cấp đó để kê khai thu nhập chịu thuế, ko cần đề nghị cấp mst nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *