Cả nhà cho em hỏi, công ty em là đại lý vé máy bay cấp 2, lấy vé máy bay tưf nhi…

Cả nhà cho em hỏi, công ty em là đại lý vé máy bay cấp 2, lấy vé máy bay tưf nhiều hãng khác nhau.
Công ty em muốn phát hành hoá đơn theo mẫu này có được không? Và cần làm thêm thủ tục gì ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi, công ty em là đại lý vé máy bay cấp 2, lấy vé máy bay tưf nhi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *