Cả nhà cho e hỏi với ạ. E chưa làm kế toán cho công ty tnhh mtv nào. Vậy có điểm…

Cả nhà cho e hỏi với ạ.
E chưa làm kế toán cho công ty tnhh mtv nào. Vậy có điểm gì khác nhau của công ty này với công ty cổ phần về việc hạch toán ko ạ?
Ví dụ e biết hình như giám đốc của công ty này lương ko được tính vào chi phí của doanh nghiệp.
Như vậy e sẽ cần tìm hiểu những cái đặc thù của loại hình doanh nghiệp này ở văn bản, thông tư hay luật cụ thể nào đc ạ?
E cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ. E chưa làm kế toán cho công ty tnhh mtv nào. Vậy có điểm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *