Anh/ chị cho em hỏi. Gần cuối tháng em xếp hóa đơn. Thấy có hóa đơn bị thế này,…

Anh/ chị cho em hỏi.
Gần cuối tháng em xếp hóa đơn. Thấy có hóa đơn bị thế này, do tài xế giao hàng làm dính vết dầu. Hôm nhận liên xanh này về thì em còn thấy rõ. Giờ thì bị bay chữ hết. Hóa đơn đỏ bên khách hàng ko sao. V em có phải làm biên bản hủy hóa đơn này ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/ chị cho em hỏi. Gần cuối tháng em xếp hóa đơn. Thấy có hóa đơn bị thế này,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *