Thu thuế bán hàng qua Facebook! Các Anh Chị Em trong group cho mình hỏi về việc …

Thu thuế bán hàng qua Facebook!
Các Anh Chị Em trong group cho mình hỏi về việc thu thuế bán hàng qua fb của CQT ạ. Hiện tại đơn vị mình đã nhận được tin nhắn của Cục thuế TPHN về việc thực hiện đăng ký và kê khai thuế.
Đã bạn nào lên gặp CQT để thực hiện đăng ký và kê khai thuế rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ. ??
Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *