Mọi người giúp em với. Năm 2016 kế toán cũ báo cáo thuế cho cty theo tháng, Rồi …

Mọi người giúp em với. Năm 2016 kế toán cũ báo cáo thuế cho cty theo tháng, Rồi năm 2017 họ tự chuyển đổi sang BCT theo Quý, thì giờ Thuế gửi Thông báo nộp chậm BCT tháng 1,2,3,4,5. Mình có hỏi thuế thì biết là theo Thông tư 151 điều 15 thì “Nếu doanh thu của năm 2016 trên 50tỷ thì sang năm 2017 phải BCT theo tháng và ổn định trong 3 năm là 01/2017 đến 02/2019”, mà đúng là tháng 12/2016 bên cty mình, chuyển nhượng cổ phần cho 1 công ty khác 130tỷ, có xuất hóa đơn 130tỷ. Giờ phải giải quyết sao vậy mọi người, nhờ anh chị giúp đỡ đưa ra phương hướng giải quyết! Chân thành cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người giúp em với. Năm 2016 kế toán cũ báo cáo thuế cho cty theo tháng, Rồi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *