Mọi người cho em hỏi chút ạ: Công ty em có thuê VPĐD 1 nơi (đăng ký trên giấy ch…

Mọi người cho em hỏi chút ạ:
Công ty em có thuê VPĐD 1 nơi (đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và 1 nơi khác thuê xưởng để sản xuất. Em muốn hỏi: vậy xưởng sản xuất đó để được hạch toán chi phí thì giờ em phải làm một số hồ sơ gì để gửi cho Sở kế hoạch và đầu tư ạ??
Theo em biết thì cần 2 hồ sơ: Mẫu số 02-ĐK-TCT và “Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện”. Ngoài ra, cần làm những hồ sơ gì và gửi những gì ạ?
Thanks all !!! <3 P/s: Anh/chị đi qua cho em 1 chấm cho đỡ trôi bài ạ =D

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút ạ: Công ty em có thuê VPĐD 1 nơi (đăng ký trên giấy ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *