Đăng ký tài thêm tài khoản ngân hàng Cả nhà cho em hỏi. Em đăng ký thêm tài kho…

Đăng ký tài thêm tài khoản ngân hàng
Cả nhà cho em hỏi. Em đăng ký thêm tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư nhưng lúc bắt đầu nộp cứ bị lỗi này. Em không hiểu bị lỗi gì ai đã đăng ký tài khoản ngân hàng với sở chỉ cho em với
Em cám ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Đăng ký tài thêm tài khoản ngân hàng Cả nhà cho em hỏi. Em đăng ký thêm tài kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *