Các anh chị trong cđkt cho em hỏi sổ kế toán tất cả diễn giải giao dịch viết hoà…

Các anh chị trong cđkt cho em hỏi sổ kế toán tất cả diễn giải giao dịch viết hoàn toàn bằng tiếng anh khi quyết toán thuế họ có chấp nhận không ạ? Cần tham khảo thông tư nghị định nào liên quan đến vấn đề này không ạ? Trân trọng cảm ơn anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị trong cđkt cho em hỏi sổ kế toán tất cả diễn giải giao dịch viết hoà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *