Các anh chị cho em hỏi, em cài Misa xong, tạo dữ liệu mới hay xem dữ liệu mẫu đề…

Các anh chị cho em hỏi, em cài Misa xong, tạo dữ liệu mới hay xem dữ liệu mẫu đều không được, cứ hiện lên thông báo này là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi, em cài Misa xong, tạo dữ liệu mới hay xem dữ liệu mẫu đề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *