Cả nhà cho e hỏi: liệu thuế có chấp nhận khoản vừa tính tiền ăn trưa vừa tính cả…

Cả nhà cho e hỏi: liệu thuế có chấp nhận khoản vừa tính tiền ăn trưa vừa tính cả giữa ca của 1 NV 1 tháng k ạ? tức là 1 NV 1 tháng sẽ đc nhận tổng 1.460k í ạ.

E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi: liệu thuế có chấp nhận khoản vừa tính tiền ăn trưa vừa tính cả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *