Mọi người giúp em với : Bên bán đã có thông báo xóa bỏ số hóa đơn từ ngày 24/6/2…

Mọi người giúp em với : Bên bán đã có thông báo xóa bỏ số hóa đơn từ ngày 24/6/2016 với cquan thuế vậy mà đến ngày 1/7/2016 vẫn xuất số hóa đơn đã xóa bỏ cho đơn vị bên em . Bên em vô tình ko biết nên vẫn kê khai thuế và hạch toán bình thường . Giờ chi cục thuế qly công ty em có giấy mời bên em lên làm việc và có yêu cầu những hồ sơ cần thiết như hợp đồng PNK, PXK, PC và bản cam kết mua hàng . Và thực tế thì bên em mua hàng thật thì bên bán phải xuất hóa đơn nhưng họ liều nên đã xuất hóa đơn đã xóa bỏ . Bên em cũng chỉ là bị hại vì ko biết . Anh, chị giúp em giải trình như thế nào để bên thuế ko xử phạt với ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Mọi người giúp em với : Bên bán đã có thông báo xóa bỏ số hóa đơn từ ngày 24/6/2…”

  • Hồ sơ họ yêu cầu thì Hiên có đầy đủ để cung cấp cho bên thuế . Hiền ơi vậy thuế gtgt của hóa đơn đó mình phải loại ra hả ?

  • gây sức ép bên bán, nhờ cơ quan quản lý thuế cty bên bán can thiệp . yêu cầu bên bán phải có trách nhiệm xuất lại hóa đơn có giá trị khác. nói đến cơ quan thuế là họ sợ đấy, chỉ cần kêu cty đó lên giải trình là sợ cuống đít.

  • Mình nghĩ hóa đơn đó sẽ loại và điều chỉnh tờ khai. Nếu sau điều chỉnh số thuế âm thì k sao, nhưng thuế dương thì ngoài số thuế fai nộp còn thêm tiền nộp phạt 0.03% nữa. Mình dù vô tình nhưng sẽ bị thiệt thòi trong trường hợp này.

  • Minh vừa ktra thuế xong nhé. Lỗi của ai thuế cũng phạt mình do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nhẹ thì phạt bàng giá trị hóa đơn xuât nhé. Và truy thu thuê gtgt khấu trừ.,thuế tndn nếu đã báo cáo
    é.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *