Có AC nào đang làm về bảo hiểm thai sản tại Hà Nội, cho em hỏi chút ạ: Em đã báo…

Có AC nào đang làm về bảo hiểm thai sản tại Hà Nội, cho em hỏi chút ạ:
Em đã báo giảm và có thông báo trả kết quả giải quyết từ bảo hiểm rồi ạ
Giờ em làm mẫu c70 kèm giấy khai sinh gửi đường bưu điện nhưng địa chỉ thu gom thư không phải địa chỉ quận
công ty mà là quận khác thì có được ko hay bắt buộc phải thu gom hồ sơ tại địa chỉ công ty?
E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

One thought on “Có AC nào đang làm về bảo hiểm thai sản tại Hà Nội, cho em hỏi chút ạ: Em đã báo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *