cho em hỏi ngu phát cty e có thuê nhà. tiền thuê nhà trả hàng tháng, bên cho thu…

cho em hỏi ngu phát
cty e có thuê nhà. tiền thuê nhà trả hàng tháng, bên cho thuê xuất hóa đơn tiền thuê nhà.
bên em có đặt cọc với bên cho thuê nhà số tiền. bên cho thuê cũng xuất hóa đơn tiền đặt cọc. hóa đơn gồm cả thuế gtgt. e có nên khấu trừ thuế gtgt này không.
e hỏi ngu vì bên cho thuê nó ngu vãi, nó xuất hóa đơn cho khoản tiền đặt cọc lun!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

4 thoughts on “cho em hỏi ngu phát cty e có thuê nhà. tiền thuê nhà trả hàng tháng, bên cho thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *