Cả nhà cho em hỏi với ạ: Cty em mở thêm tài khoản ngân hàng, vậy giờ em phải làm…

Cả nhà cho em hỏi với ạ: Cty em mở thêm tài khoản ngân hàng, vậy giờ em phải làm phụ lục II-1 đăng ký với sở kế hoạch đầu tư chứ ko phải nộp mẫu 08 cho Cơ quan thuế phải ko ạ? và trong mục 8 của phụ lục II-1, em chỉ điền tài khoản mới mở hay phải điền cả tài khoản cũ và mới ạ?
Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *