Tình huống: Năm 1 , sau khi quyết toán, công ty bị phạt 100tr, giám đốc quyết đị…

Tình huống: Năm 1 , sau khi quyết toán, công ty bị phạt 100tr, giám đốc quyết định truy thu từ kế toán khoản đó. Kế toán lập phiếu thu khoản phải trả phải nộp khác nội dung truy thu. Năm 2, Cơ quan thuế kiểm tra , yêu cầu đưa khoản này vào thu nhập bất thường và tính thuế TNDN. Theo các bạn, Hướng giải quyết như thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Tình huống: Năm 1 , sau khi quyết toán, công ty bị phạt 100tr, giám đốc quyết đị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *