Có Thể Áp dụng hai phương pháp tính giá xuất kho trong một dn không? Dn có nhi…

Có Thể Áp dụng hai phương pháp tính giá xuất kho trong một dn không?

Dn có nhiều nhóm nvl do nhu cầu quản lý khác nhau, vậy dn có được phép áp dụng các phương pháp tính giá xuất kho khác nhau không?

Bổ sung : trong cùng kỳ kế toán!

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 25, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Có Thể Áp dụng hai phương pháp tính giá xuất kho trong một dn không? Dn có nhi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *