Chào các anh chị em. Em muốn cacs ace giới thiệu em quyển sách nào tự học excel …

Chào các anh chị em. Em muốn cacs ace giới thiệu em quyển sách nào tự học excel ạ, vì em muốn tự học nhưng nguồn trên mạng nhiều quá, làm em rối. Nên ace nào có quyển sách nào hay thì vui lòng giới thiệu giúp em. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 24, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các anh chị em. Em muốn cacs ace giới thiệu em quyển sách nào tự học excel …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *