Mọi người cho em hỏi dịch vụ kế toán thuê ngoài tính theo số chứng từ 1 tháng. T…

Mọi người cho em hỏi dịch vụ kế toán thuê ngoài tính theo số chứng từ 1 tháng. Thế chứng từ ở đây là theo khái niệm chứng từ kế toán. Hay là 1 bộ chứng từ cho 1 nghiệp vụ kế toán phát sinh ạ? Hay là tính theo số hóa đơn đầu vào đầu ra ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho em hỏi dịch vụ kế toán thuê ngoài tính theo số chứng từ 1 tháng. T…”

  • Nói chung tùy bạn ạ, còn nhiều cái để tính phí lắm, công làm tuơng ứng vs chi phí, đơn cử doanh nghiệp sản xuất tuy nhỏ nhưng phải tính cả định mức vật tư cho thành phẩm, doanh nghiệp 1 tháng vài 3 hoá đơn nhưng công nhân nhiều phải làm bảng luơng. Chấm công, còn chưa nói đến bhxh, do đó nếu bạn tìm 1 nguời làm có tâm vs cty bạn, bạn đó sẽ xuống cty bạn khảo sát rồi đưa ra giá cụ thể. Còn mà cứ áng rồi việc họ làm nhiều thù lao thấp, họ lại làm ko cẩn thận rồi nhận rác số, khi họ nghỉ lại khổ nguời đến sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *