Dear các anh chị. Em mới dùng thử phần mềm kế toán misa nên có chỗ chưa hiều về …

Dear các anh chị. Em mới dùng thử phần mềm kế toán misa nên có chỗ chưa hiều về phần hành lương.
Em muốn hỏi là khi làm bảng chấm công.
Tháng 4 năm 2017, có 30 ngày, trong đó 5 ngày chủ nhật, với nhân viên nghỉ 1 ngày, tổng là nghỉ 6 ngày, vậy khi em chấm công và tiến hành tính lương, lương cơ bản của nhân viên là 5 triệu, nhưng khi hệ thống tự động tính lương theo số buổi đi làm, thì đơn giá ngày công là 5 triệu/24= 208.333
Như vậy lương tháng đó vẫn là 5.000.000, như vậy là sai do em làm thiếu bước nào phải không ạ.

Về lương thực nhận mà khi làm nội bộ trên excel em tính là lấy tổng lương chia cho số ngày công rồi nhân ngày công thực tế,
Ví dụ như tháng 4: 5.000.000/25*24= 4.800.000vnđ

Mong anh chị chỉ bảo ạ.
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Dear các anh chị. Em mới dùng thử phần mềm kế toán misa nên có chỗ chưa hiều về …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *