Chào mọi người. Cho mình hỏi có ai biết xóa chữ đ sau số tiền bằng số trong exce…

Chào mọi người. Cho mình hỏi có ai biết xóa chữ đ sau số tiền bằng số trong excel, ví dụ: 500đ thành 500. Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Chào mọi người. Cho mình hỏi có ai biết xóa chữ đ sau số tiền bằng số trong exce…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *