Các Anh chị cho em hỏi với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng chu…

Các Anh chị cho em hỏi với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng chuyển khoản thì bên Bán có nhất phải có hợp đồng cho những hóa đơn ấy ko ạ. Thank you so much @@

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các Anh chị cho em hỏi với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng chu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *