Anh chị làm ơn cho e hỏi hoá đơn này có được kê vào báo cáo thuế k ạ…

Anh chị làm ơn cho e hỏi hoá đơn này có được kê vào báo cáo thuế k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Anh chị làm ơn cho e hỏi hoá đơn này có được kê vào báo cáo thuế k ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *