Anh chị cho em hỏi Hóa đơn xuất theo đúng nội dung Hợp đồng như thế này có đúng …

Anh chị cho em hỏi Hóa đơn xuất theo đúng nội dung Hợp đồng như thế này có đúng không? Ý em muốn hỏi phần thuế nhập khẩu và phí vận chuyển để trong hóa đơn như vậy có được không?


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *