Mình nộp tờ khai hệ thống báo: Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức nă…

Mình nộp tờ khai hệ thống báo: Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút…. mà chờ hoài chờ mãi, ai biết lỗi gì ko hỗ trợ mình với. Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mình nộp tờ khai hệ thống báo: Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức nă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *