do e mới làm bctc nên không đk rành lắm,a c trong hội cho e hỏi tí vs ak Xếp cô…

do e mới làm bctc nên không đk rành lắm,a c trong hội cho e hỏi tí vs ak
Xếp công ty e bảo làm lại bctc, nhập vào phần mềm cho hoàn chỉnh từ năm 2010 tới giờ( cty e mới mua phần mềm kt)
công ty e mua công cụ dụng cụ năm 2008, phân bổ trong 10 tháng, mà a kế toán năm đấy sao lại không phân bổ, để qua tới năm 2011 lại chia đều ra phân bổ trong 1 năm 2011 luôn
a c tư vấn cho e với ak, thank a c nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “do e mới làm bctc nên không đk rành lắm,a c trong hội cho e hỏi tí vs ak Xếp cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *