Anh chị cho em hỏi xíu ak? Công ty em là DNTN giờ muốn sát nhập vào Cty TNHH MTV…

Anh chị cho em hỏi xíu ak?
Công ty em là DNTN giờ muốn sát nhập vào Cty TNHH MTV thì có dc k và thủ tục cần những gì a?
Hôm bữa lên hành chính công hỏi c ở quầy nói trên wed sở KH có mà dc k rành ak??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi xíu ak? Công ty em là DNTN giờ muốn sát nhập vào Cty TNHH MTV…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *