Mọi người cho em hỏi hóa đơn k ghi thuế suất như thế này thì kế khai thế nào nhỉ…

Mọi người cho em hỏi hóa đơn k ghi thuế suất như thế này thì kế khai thế nào nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho em hỏi hóa đơn k ghi thuế suất như thế này thì kế khai thế nào nhỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *