Các anh chị giúp em với ah. Công ty em đặt in 5 quyển hóa đơn, khi viết hd đáng …

Các anh chị giúp em với ah. Công ty em đặt in 5 quyển hóa đơn, khi viết hd đáng ra em phải lấy quyển số 1 để viết nhưng em lại lấy nhầm quyển số 5. Bây giờ ngoài cách huỷ hd và viết lại còn cách nào khác không ah. Các anh chị tư vấn giúp em với. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị giúp em với ah. Công ty em đặt in 5 quyển hóa đơn, khi viết hd đáng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *