Từ hôm qua đến h gửi tờ khai toàn bị như thế này là thế nào cả nhà kế mình ơi, g…

Từ hôm qua đến h gửi tờ khai toàn bị như thế này là thế nào cả nhà kế mình ơi, gọi lên chi cục thuế rồi chưa thấy gì cả, hôm nay hạn chót gửi tờ khai và nộp xiền rồi mà cứ như này thì làm theo gửi dc. Có ai bị như mình với tình trạng này chưa
Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null . Tks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Từ hôm qua đến h gửi tờ khai toàn bị như thế này là thế nào cả nhà kế mình ơi, g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *