Giờ này có bạn nào chưa nộp được Tờ khai không, máy của mình cứ báo ở mục “Đang …

Giờ này có bạn nào chưa nộp được Tờ khai không, máy của mình cứ báo ở mục “Đang tải thư viện, xin chờ trong giây lát…”.
Vậy mà cả chiều nay không thể nộp được 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *