Có anh chị nào nắm rõ về Thuế nhà thầu cho em hỏi 1 chút với ạ. Công ty em nhập …

Có anh chị nào nắm rõ về Thuế nhà thầu cho em hỏi 1 chút với ạ.
Công ty em nhập khẩu theo hình thức DDU, địa điểm giao hàng tại xưởng người mua. Không phát sinh dịch vụ bảo hành, lắp đặt, hay các dịch vụ khác có liên quan chỉ phát sinh chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng từ cảng về kho.
Em đang làm hợp đồng cho lô hàng này, có 1 số vướng mắc như sau:
Chi phí vận chuyển hàng từ cảng về kho có cần phải tách ra để tính thuế nhà thầu riêng cho phần giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ không.
Nếu hợp đồng không tách rõ ra thì có được hưởng 1% thuế TNDN cho toàn bộ giá trị hợp đồng không hay sẽ áp dụng theo mức thuế suất của dịch vụ?
Mong mn giúp đỡ ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *