Chào các bạn! Công ty mình chuyên vận chuyển, cho thuê container, kho bãi. Hôm n…

Chào các bạn!
Công ty mình chuyên vận chuyển, cho thuê container, kho bãi. Hôm nay, có cty A lên yêu cầu mình hủy hóa đơn đã xuất cho họ. Lý do như sau:
ngày 13/6: Cty A có nhận 1 container hàng của bên mình, bên mình có yêu câu sau khi rút hàng thì hạ vỏ container về bãi hạ vỏ X (nơi mà bên mình có hợp đồng thu hộ phí hạ vỏ). Mình xuất cho cty A 1 hóa đơn thu phí hạ vỏ ngày 13/6.
ngày 14/6: cty A lấy container hàng ở cảng Y, được cảng Y xuất cho hóa đơn nâng hàng.
Kế toán cty A cho rằng 2 hóa đơn này sai quy trình, nâng hàng sao lại sau hạ vỏ, tại sao chưa hạ vỏ đã xuất hóa đơn ?Yêu cầu hủy hóa đơn hạ vỏ và lập lại hợp lý. Mặc dù mình đã giải thích phí hạ vỏ mình thu trước thôi, đến lúc cty ấy hạ cũng không phải đóng thêm gì nữa, và mình không sai. Họ yêu cầu phải trình ra văn bản của nhà nước cho phép mình làm như vậy. Các bạn giúp mình với nhé! tks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các bạn! Công ty mình chuyên vận chuyển, cho thuê container, kho bãi. Hôm n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *