Cả nhà giúp em với ạ ? Em bị lưu thai khi 10 tuần. Em chưa làm thủ tục hưởng BHX…

Cả nhà giúp em với ạ ?
Em bị lưu thai khi 10 tuần. Em chưa làm thủ tục hưởng BHXH bao giờ ? Ai đã từng làm cho em biết thủ tục gồm những gì ạ ? Và Em đang đóng ở mức : 4.012.000đ thì hưởng được bao nhiêu ạ ?
Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cả nhà giúp em với ạ ? Em bị lưu thai khi 10 tuần. Em chưa làm thủ tục hưởng BHX…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *