Cả nhà cho mình hỏi hóa đơn này đóng dấu treo. Và chổ thủ trưởng đơn vị thì do p…

Cả nhà cho mình hỏi hóa đơn này đóng dấu treo. Và chổ thủ trưởng đơn vị thì do phó phòng kinh doanh ký như vậy có hơp lệ ko ak?
Phó phòng này có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị ak.
Cảm ơn cả nhà nhièu ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi hóa đơn này đóng dấu treo. Và chổ thủ trưởng đơn vị thì do p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *