Cả nhà cho e hỏi, bên e mới nhập khẩu 1 vài hàng mẫu ko phải trả tiền người bán….

Cả nhà cho e hỏi, bên e mới nhập khẩu 1 vài hàng mẫu ko phải trả tiền người bán. Hàng đã nhập về kho có phát sinh nộp thuế GTGT, thuế NK.
Cả nhà cho e hỏi:
1) nên hạch toán phần giá trị hàng mẫu thế nào: 156 =0đ hay đưa phần giá trị ko phải thanh toán vào nợ 156 có 711.
2) Thuế GTGT hàng NK có được khấu trừ ko, nếu ko đc khấu trừ có được tính vào CP hợp lệ không.
3) Phần thuế NK đưa vào 156 hay đưa vào chi phí DN ạ. E tìm hiểu 1 số thông tư nhưng ko dám chắc?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi, bên e mới nhập khẩu 1 vài hàng mẫu ko phải trả tiền người bán….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *