Hội thảo cập nhật TT 133-PHÂN TÍCH và PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN QUA SỰ HỢP LÝ CỦA…

Hội thảo cập nhật TT 133-PHÂN TÍCH và PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN QUA SỰ HỢP LÝ CỦA BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Hội thảo đã đi được một nửa chặng đường, buổi chiều sẽ là xử lý các tình huống thực tế sai phạm tại DN

P/S: Hội thảo được quay video từ đầu đến cuối chương trình, có bạn nào hóng VIDEO không ta
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *