Anh chị cho e hỏi, thuế thu nhập cá nhân cuối năm mình kê khai và quyết toán luô…

Anh chị cho e hỏi, thuế thu nhập cá nhân cuối năm mình kê khai và quyết toán luôn dck, hay mình phải kê khai như thuế gtgt, hàng tháng kê khai 1 lần

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho e hỏi, thuế thu nhập cá nhân cuối năm mình kê khai và quyết toán luô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *