Em đang cần tải tờ khai QT Thuế TNCN . Em tìm hiểu trên GG cách để tải, thực hiệ…

Em đang cần tải tờ khai QT Thuế TNCN . Em tìm hiểu trên GG cách để tải, thực hiện copyshortcut với dán id xong, nhưng nó hiện lỗi này ạ :
( Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null )
Có anh chị nào đã gặp chỉ giúp em với ạ. Em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em đang cần tải tờ khai QT Thuế TNCN . Em tìm hiểu trên GG cách để tải, thực hiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *