Chuyên mục “Hai Ta Khoan Khoái” Ngày Thứ 7. :v Những ai còn hay bị khó khăn tro…

Chuyên mục “Hai Ta Khoan Khoái” Ngày Thứ 7. :v

Những ai còn hay bị khó khăn trong việc Làm Tờ khai để gửi cho Thằng Chánh Tổng thì hãy đọc ký bài viết dưới.
– HTKK 3.4.4 ( Hay Tạo Khó Khăn đang dùng)
– iHTKK V3.4.5 là trang web nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi Tờ khai qua mạng
https://nopthue.gdt.gov.vn ( Để Lập Giấy Nộp Tiền)
Các Nguyên Tắc Cơ Bản làm việc với anh/em nhà Chánh Tổng.
1. Tải PM HTKK từ các trang web chính hãng của Gia Đình Thằng Chánh Tổng.
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp
2. Cách nhập liệu trên HTKK
– Với các Bảng Kê mà HTKK có mẫu để tải vào thì cách tốt nhất là nhập vào file Excel sau đó tải vào Tờ khai chứ không nên nhập trực tiếp luôn trên HTKK.
Nhập trên Excel có các ưu điếm:
– Dễ copy, pates và thời gian edit nhanh hơn trên HTKK
– Có thêm 1 file để sao lưu, backup khi cần thiết.

3. Cách đặt tên trong HTKK và iHTKK
– Để tải vào HTKK hay gửi qua trang nhantokhai thì Tên File và Thư mục không được đặt tiếng việt có dấu. Khi kết xuất ra từ HTKK các bạn có thể đặt theo Tiếng Anh, Ả Rập, Lào…. đều được nhưng không được gõ Tiếng Việt có dấu
– Các bảng kê hay Thuyết minh BCTC đều ở định dạng DOC hoặc XLS. ( Các bạn dùng office>2003 hết sức lưu ý khi Save file về định dạng trên)
4. Nguyên tắc Cần và Đủ ( Trong các Tờ Khai có Phụ Lục đi kèm thì Phụ Lục nào cần để nhập thông tin vào thì anh/chị hãy tích chọn. Nếu tích phục lục mà không nhập thông tin gì thì khi Kết Xuất ra XML nộp sẽ bị báo lỗi.
5. Định dạng ngày tháng trong HTKK theo chuẩn dd/mm/yyyy
P/S:
Ai làm theo mà vẫn bị lỗi thì âm thầm chụp cái ảnh màn hình đang vướng và chat qua face với Cụ Dịch

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *